บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ และเป็นผู้ผลิตแป้งที่มีคุณภาพสูง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารวานิช ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ ในส่วนของโรงงานตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการคุณสมบัติของผู้สมัคร

  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การทำงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • โทร. 0-2252-3777, 0-2255-0255 ต่อ 661หรือ 663
  • สามารถโพสต์คำถามผ่านทาง www.facebook.com/ltcgroup

การส่งหลักฐานการสมัครงาน

  • ท่านสามารถส่งใบสมัคร และประวัติการเรียนการทำงานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด หน่วยรับสมัครงาน ชั้น 5 อาคารวานิช1เลขที่ 1126/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  • ส่งหลักฐานและเอกสารการะสมัครทางอีเมล์ได้ที่ recruit@laemthong.com

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงาน
ที่นี่